Conformiteitsverklaring

Vanaf april 2018 is een nieuwe Europese Verordening van kracht gegaan omtrent gehoorbeschermingsmiddelen (bpm). De nieuwe Europese verordening bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie (EU).

Alle oordoppen van Otalgan die onder deze wetgeving vallen, voldoen aan de wetgeving Gehoorbeschermingsproducten (EU) 2016/425 en voldoen aan de minimum dempingseisen van EN 352-2:2002.